top of page
  • Skribentens bildEvelin Gyllenram

Vad gör en gemenskap hållbar?


Foto: Helena Henriksson


Susanna Nova har över trettio års erfarenhet av att bo och verka inom olika gemenskaper. Enligt henne är de tre viktigaste komponenterna för att en gemenskap ska fungera: Rytm, Lyssnande, och Firande.

Rytm

”Rytm är ett sätt att knyta an till de djupaste principerna som finns inneboende i allt i livet. Att knyta an till universums alla rytmer, till årstiderna, till mötet mellan det individuella/kollektiva och till kroppens rytm.”

Susanna menar att vi kan skapa rytmer som håller om individer och sammanhang. Exempelvis kan vi göra en rytm av firande i form av årstidsfester fyra gånger per år där alla är välkomna.

Regelbundna rytmer kan skapa trygghet och göra att människor vågar stanna kvar i en gemenskap.



Lyssnande

”Lyssnande är det allra viktigaste för att en gemenskap ska bli hållbar”, säger Susanna. ”Att skapa tid för tystnad både kollektivt och individuellt. Att både lyssna på sig själv och på varandra, och att våga ställa frågor som; Vem är jag djupast i min själ? Vad känner jag och vad betyder det just nu? Vad behöver jag och vad kan jag bidra med? Att skapa en dynamisk plats för att reflektera över de allra djupaste existentiella frågorna tillsammans, som tex; Hur blir vi hållbara individer? Hur kan vi lära oss att lyssna på varandra, på riktigt?”


Har vi då tid med det? kanske många frågar sig. ”Vi måste ha tid för det!” säger Susanna. ”Annars är någonting fel i grunden.” Det är dock väldigt viktigt att personliga resor och kreativiteten och givandet hittar en värdig balans. Genom min erfarenhet ser jag att olika människor kommer till ett sammanhang ofta med mest fokus på att läka eller att skapa. Såklart är det alltid båda delar som finns i en människa, men varje sammanhang behöver vara kristallklart kring var det största fokuset för gemenskapen ligger. Man brukar säga att “dörren skall vara smal” för att en grupp skall lyckas förverkliga en vision. Att sedan balansera detta med att inte bli uteslutande är en konstform som inte är helt lätt, men det är roligt att göra allt vi kan för att försöka!


Firande

”Att ordna jäkligt bra fester helt enkelt! Att sjunga, skratta, äta gott och känna glädje tillsammans bygger gemenskap. Firandet är en fantastisk metod att levandegöra en vision, att gå till slutet direkt. Att veta, känna, uppleva att det vi vill skapa i framtiden redan finns här, i form av värden såsom anknytning, sårbarhet, styrka, glädje och frihet. Alla människor är kapabla till att fira i nuet.”



Några råd på vägen

Innan du går in i en gemenskap kan det vara bra att ställa några frågor till dig själv, säger Susanna. Frågor som; ”Varför är jag här? Varför vill jag vara här?”

”Det är viktigt att gruppen som vill bilda en gemenskap funderar över om de har samma intention. Är någon här för att läka? En annan för att bygga?

En tredje för att odla? Vad vill alla i gruppen? ”Vad är den minsta input vi alla ska ge till projektet?” Hur ser processen ut för att de som passar i gruppen är där, och de som behöver något annat får stöd att hitta det.”


Susanna poängterar att det är A och O att de som är initiativtagare till ett projekt för gemenskap har en väldigt tydlig intention som man också kan både kommunicera tydligt och som kan på ett värdigt sätt avgöra vilka som passar i just detta projekt, eller inte. Detta är en oerhört mångfacetterad och djup process som behöver vägledning. Susanna har arbetat i många år med att guida grupper som vill, eller har, startat olika typer av sammanhang för ett blommande liv. Hon kallar sitt koncept Spirited Living och kan hittas på www.susannanova.com



Ledarskap

Susanna tipsar också om att det är nödvändigt att ta vara på ledaregenskaper i en grupp. Alla har dem inte, och vissa människor vill hellre följa. Detta kan vara en lite trixig fråga då många ofta tror att detta skapar en ohälsosam hierarki men så behöver det inte alls vara. När alla vet, och får ge in, det de är allra bäst på och älskar mest så blir det ett friskt uppdelande av alla delar i en gemenskap.

”Det finns vissa former för beslutsfattande som är både demokratiska och rättvisa, som till exempel Sociokrati.” Att utforska just detta, det är där resan börjar!



Susanna Nova. Foto: Helena Henriksson


25 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page